Les mudances són una activitat en què la seguretat dels béns i la salut dels treballadors és de vital importància. Tot i això, el sector es veu afectat per l’intrusisme de persones indocumentades que jo realitza aquest servei sense la formació adequada.

L’intrusisme laboral és la pràctica dels que exerceixen activitats professionals sense reunir els requisits exigibles per a l’execució d’aquestes feines. Això no només representa un risc per a la salut i la seguretat dels treballadors, sinó que també comporta un enorme cost per als usuaris.

Aquest fenomen s’ha vist augmentant progressivament els darrers anys. La demanda creixent de serveis com el de les mudances ha fet que l’administració adopti una regulació d’acord amb ell mateix i estableixi, entre d’altres, controls obligatoris per a l’elaboració dels documents d’identitat d’aquestes persones.

És important tenir en compte que, en no realitzar activitats professionals amb els controls deguts, es corre el risc de patir greus incidents que posin en perill el benestar dels treballadors i usuaris. Per aquest motiu, cal que aquest tipus de pràctiques siguin eradicades de la societat.